Podnikanie a podnikateľské myslenie II.

Ako smerovať a viesť podnik k udržateľnému úspechu

 

 

Autori

Jozef Papula, Monika Hudáková, Zuzana Papulová, Ján Papula

 

Vydavateľstvo:   Wolters Kluwer

Miesto vydania:   Praha

Rok vydania:       2016

 

Anotácia

 

Publikácia sa zameriava sa na skúmanie praktických aspektov podnikania. Súčasťou publikácie sú otázky zakladania podniku, ale i to, ako môže podnik pokračovať jeho prechodom ďalšími fázami životného cyklu. Autori predovšetkým zdôrazňujú skutočnosť, že už v etape zakladania, ale i postupného rozbiehania podniku sa treba pripravovať na ďalšie etapy jeho životného cyklu.

 

Publikácia je výsledkom viacročného snaženia tímu autorov, ktorí sa teórii podnikania už dlhšie venujú, udržujú kontakty s podnikateľmi, ich problémy sledujú a o riešení problémov s predstaviteľmi praxe komunikujú.

Publikáciou chcú autori pomôcť a podporiť nielen mladých a začínajúcich podnikateľov, ale i tých, ktorí sa venujú vzdelávaniu študentov a podnikateľov v danej oblasti a podporujú rozvoj teórie podnikania.