Štíhly produkčný systém

 

 

Autori

Milan Fekete

 

Vydavateľstvo:   Kartprint

Miesto vydania:   Bratislava

Rok vydania:       2009

 

 

Anotácia

 

Monografia má hlavné motto - myšlienku neustáleho zlepšovania, efektívneho a účinného riadenia produkčného systému v duchu princípov a zásad štíhleho manažmentu.

 

Najdôležitejší je prínos v systémovom prepojení troch prvkov efektívneho produkčného systému – kontinuálny materiálový a informačný tok, vyrovnaný a ťahový systém regulácie tohto toku takým spôsobom, aby fungovali ako jeden systém.