Logistika: učebné texty

 

Autor

Jaroslav Huľvej

 

Vydavateľstvo:   Kartprint

Miesto vydania:   Bratislava

Rok vydania:       2015

 

Anotácia

 

Cieľom týchto učebných textov je poskytnúť informácie pre štúdium v odbore manažment. Čitateľ spozná úlohy a metódy obstarávania, výroby a distribúcie tovarov.

Vychádzajúc z teoretických základov získa poznatky k témam manažment zásob, doprava, skladovanie a informačné systémy v logistike. Učebné texty pozostávajú z jedenástich kapitol.

Každá kapitola obsahuje textovú časť a podklady k prednáškam. Kapitoly sú zakončené stručným zhrnutím a kontrolnými otázkami a úlohami, ktoré sú určené na overenie získaných poznatkov. V závere podkladov k jednotlivým prednáškam sú uvedené literárne zdroje, ktoré môže čitateľ použiť na ďalšie štúdium danej témy.