Podnikanie a podnikateľské myslenie I.  

Kto a prečo podniká 

 

 

Autori

Jozef Papula, Monika Hudáková, Emília Papulová, Ján Papula

 

Vydavateľstvo:   Wolters Kluwer

Miesto vydania:   Praha

Rok vydania:       2015

 

Anotácia

 

Publikácia sa zameriava sa na skúmanie podstaty podnikania a hľadanie odpovedí na otázky: Prečo podnikáme?, Kto by mal podnikať?, V prospech koho podnikanie prináša úžitok?.

 

Autori sa snažia vrátiť až k samotným základným koreňom podnikania, sledujú jeho vývoj v kontexte prebiehajúcich spoločenských zmien, ale i vplyvom vývoja ekonomického, filozofického a ľudského myslenia vo všeobecnosti. Hľadajú súvislosti vývoja podnikania s vývojom iných vedných odborov, predovšetkým ekonómie, manažmentu, ale i etiky alebo psychológie. Osobitne sa venujú malým a stredným podnikom a rodinnému podnikaniu a názorom na perspektívy ich budúceho rozvoja. Cieľom autorov bolo osloviť podnikateľov v praxi a najmä tých, ktorí sa na podnikanie pripravujú, medzi nimi predovšetkým študentov vysokých škôl.