Základy manažérskej ekonomiky

 

 

 

Autori

Ján Papula - Emília Papulová

 

 

 

Vydavateľstvo:   KARTPRINT

Miesto vydania:   Bratislava

Rok vydania:       2013

 

 

Anotácia

 

Publikácia poskytuje základy teórie manažérskej ekonomiky a sústreďuje sa na rozvoj ekonomického myslenia manažérov zo všeobecného pohľadu. Publiácia sa venuje objasneniu pojmov, vzťahov a súvislostí v rámci ekonomiky spoločenských subjektov, ktoré pôsobia na tzv. mikroúrovni, t.j. v úzkej interakcii s ostatnými subjektmi vo svojom bezprostrednom okolí. Cieľom publikácie je inšpirovať čitateľa a podchytiť jeho záujem o manažérsku ekonomiku a postupne ho priviesť k overovaniu nadobudnutých poznatkov a ich ďalšiemu prehlbovaniu a rozširovaniu.