Mgr. Peter Marcin

Stručná charakteristika

Peter je absolventom Fakulty Managementu, v súčasnosti dokončuje štúdium PhD. a zároveň pôsobí ako odborný asistent na Katedre stratégie a podnikania. Má praktické skúsenosti s podnikaním, aj preto sa venuje najmä témam blízkym podnikaniu. Zároveň vedie Poradenské a Rozvojové Centrum.

Pôsobí ako konzultant a mentor pre rozbeh a rozvoj podnikania.

 

Veda a výskum

Téma výskumu resp. téma dizertačnej práce:

Podpora malého a stredného podnikania transferom znalostí z vedy a výskumu

Peter v roku 2014 získal vedecký grant UK.

 

Pedagogická činnosť

Podnikanie

Rozvoj podnikateľských zručností v interdisciplinárnych/multigeneračných tímoc

Manažment Projektov

Bakalársky seminár, Diplomový seminár

 

Vybrané publikácie

Marcin, P.,  Mrva, M.: The role of a university consulting center in the transfer of knowledge from university to industry. In INTED2014: 8th International Technology, Education and Development Conference. Valencia: IATED, 2014. ISBN 978-84-616-8412-0 (účasť a prezentácia na konferencii)

Marcin, P.: Student consulting where quality education and beneficial practice go hand in hand. In INTED 2015:  9th International Technology, Education and Development Conference. Madrid: IATED, 2015. ISBN 978-84-606-5763-7 (účasť a prezentácia na konferencii)

 

 

Okruh tém pre záverečné práce

(Bc.)

1. Efektívne využitie sociálnych sietí v podnikaní

2. Mystery shopping - získanie konkurenčnej výhody

3. Študentský consulting na Slovensku

4. Metódy transferu znalostí z vysokých škôl do praxe