Strategický controlling

Zaradenie:

magisterské štúdium, 2. ročník, výberový predmet, zimný semester.

 

Cieľ predmetu:

- predmet poukazuje na dôležitú akceleračnú a dynamizujúcu súčasť strategického manažmentu, ktorá je zameraná na preventívne hodnotenie uskutočňovanie zmien a predvídanie dôsledkov vplyvov determinujúcich činiteľov. Zámerom predmetu je rozvíjať schopnosti strategického myslenia a rozvíjať poznatky o postupoch identifikácie strategických problémov.