Manažment projektov

Zaradenie:

magisterské štúdium, 2. ročník, povinný predmet, zimný semester.

 

Cieľ predmetu:

- oboznámiť poslucháčov so strategickým prístupom k manažmentu projektového portfólia s cieľom úspešne riadiť riziká vznikajúce v manažmente projektov.