doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD.

Stručná charakteristika

Absolventka bakalárskeho,  magisterského a doktorandského štúdia na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Bakalárske štúdium v odbore manažment ukončila v roku 2002 a následne pokračovala na magisterskom stupni štúdia, na špecializácii strategický manažment. Doktorandské štúdium ukončila v roku 2007 udelením titulu „Philosophiae Doctor“. V roku 2013 ako prvá absolventka Fakulty managementu získala titul „docent“.

V praxi pôsobila na pozícii procesného špecialistu v spoločnosti Slovak Telekom.

Absolvovala viaceré študijné i pedagogické pobyty v zahraniční a je členkou niekoľkých výskumných projektov.  V odbornej oblasti sa zaoberá najmä témami zdokonaľovania strategického manažmentu a strategického myslenia.

 

Veda a výskum

Vo vedecko-výskumnej oblasti sa zameriava na oblasti:

- zdokonaľovanie strategický analýz

- strategické myslenie

- podpora a zdokonaľovanie aplikovania procesného manažmentu

 

Prehľad pôsobenia na projektoch

2018 - 2021 APVV-17-0656 „Transformácia paradigmy manažmentu organizácií v kontexte priemyslu 4.0“

2013-2014 ESF,  JPD cieľ 3, ITMS kód 26140230009 „Tvorba študijného programu MPH (Master of Public Health)  na Univerzite Komenského v Bratislave v anglickom jazyku“

2011 - 2013 VEGA MŠ SR č. 1/0920/11 „Manažment intelektuálneho kapitálu ako súčasť strategického manažmentu hodnoty podniku“,

2006 - 2008 VEGA MŠ SR č. 1/3788/06 „Aktivizácia stratégie a strategického manažmentu v prospech zvyšovania výkonnosti podnikov v SR“.

2006 - 2008 ESF, JPD cieľ 3, ITMS kód 13120120156 „Pilotný projekt budovania e-learningu na Fakulte managementu"

2006 - 2008 ESF, JPD cieľ 3, ITMS kód 13120120249 „Projekt aktivizácie podnikateľských a manažérskych zručností“.

2005 - 2008 ESF, JPD cieľ 3, ITMS kód 13120120118 „Poradenské a rozvojové centrum pre študentov s potenciálom založenia vlastného podniku“.

 

Pedagogická činnosť

Strategický manažment – 5 ročník magisterského štúdia

Kreativita a kreatívne techniky – 2.ročník bakalárskeho štúdia

 

Vybrané publikácie

Papulová, Z.: Strategické analýzy s podporou strategického myslenia : Aktuálny trend v strategickom manažmente. Bratislava : Kartprint, 2012. 231 s.

Papula, J.,Papulová, Z: Stratégia a strategický manažment ako nástroje, ktoré umožňujú súperenie i spolužitie Dávida s Goliášom. Bratislava : Iura Edition, 2012. 276 s.

Papula, J., Papulová, Z.: Strategické myslenie manažérov : Za tajomstvami strategického myslenia. Bratislava : Kartprint, 2010. 302 s.

Papulová, Z., Papula, J.: Approaches to Strategy : Experiences of Slovak enterprises. In : Proceedings of Annual Paris Business and Social Science Research, Melbourne : World Business Institute, 2013, s. 1 - 11

Papulová, Z. - Papulová, E.: Competitive strategy and competitive advantages of small and mid-sized manufacturing enterprises in Slovakia In: Small and Medium Enterprises : perspectives and country experiences. Hyderabad : The Icfai University Press, 2008. S. 162-179.

Papulová, Z. - Mokroš, M.: Importance of managerial skills and knowledge in management for small entrepreneurs In: E-leader. - New York : CASA, 2007. S. 1-8

 

Je autorkou 46 vedeckých a odborných publikácií, na ktoré má evidovaných 154 ohlasov. V rokoch 2011 a 2012 získala ocenenie rektora UK v Bratislave za vedenie vynikajúcich diplomových prác.

 

Okruh tém pre záverečné práce

(Bc., Mgr., PhDr., PhD.)

Tvorba a implementácia stratégie

Zdokonaľovanie strategických analýz

Podpora kreativity a inovácií v podnikoch

Procesný manažment