Analýza kreditných rizík finančných portfólií

Zaradenie:

magisterské štúdium, 1. ročník, výberový predmet, letný semester.

 

Cieľ predmetu:

- poskytnúť základné teoretické vedomosti a praktické skúsenosti v oblasti analýzy úverového portfólia, špeciálne tie, ktoré sa vrzťahujú ku kvantitívnemu riadeniu rizík a kredit skóringu, ktoré sú aplikovateľné v komerčných finančných inštitúciách takže študenti budú schopní pochopiť úlohu kvantitatívneho riadenia rizík bankového finančného portfólia.Kurz na jednej strane prehlbuje pochopenie kvantitatívneho riadenia rizík finančnej inštitúcie (komerčnej banky) a na druhej strane rozširuje vedomosti z pokročilých štatistických metód a computer science (s dôrazom na súčasné medzinárodné štandardy) v súlade s najlepšími medzinárodnými praktikami, ktoré sa aplikujú v súčasnom finančnom prostredí.