Rozvoj podnikateľských zručností v interdisciplinárnych tímoch

Zaradenie:

magisterské štúdium, 1. ročník, výberový predmet, zimný semester.

 

Cieľ predmetu:

- rozvoj podnikateľského potenciálu študentov v interdisciplinárnych tímoch. Študenti Fakulty managementu prinesú do tímu svoje teoretické a praktické poznatky podnikania a business administration, zatiaľ čo študenti ostatných fakúlt univerzity prinesú konkrétne podnikateľské nápady. Prácou v tímoch sa tieto nápady postupne dopracujú do realizovateľnej podoby – prezentovanej v konkrétnom biznis pláne. Predmet umožňuje aplikovať výučbu podnikania na reálne problémy a príležitosti. Riešenie konkrétnych problémov podporuje aj tím mentorov, čo umožní študentským tímom získať od skúsených podnikateľov a odborníkov z praxe spätnú väzbu na ich podnikateľské zámery. Podnikateľské zámery študentských tímov môžu byť nominované do súťaže Podnikateľský nápad roka, čím dostanú šancu uviesť svoj nápad na reálny trh.