Stratégia logistiky

Zaradenie:

magisterské štúdium, 1. ročník, výberový predmet, zimný semester.

 

Cieľ predmetu:

- manažment dodávateľských reťazcov je pre priemyselné podniky a pre obchodné organizácie dôležitým prostriedkom získania konkurenčnej výhody. Cieľom predmetu je poukázať na strategický potenciál logistiky a vysvetliť stratégie manažmentu dodávateľských reťazcov.