Manažérske rozhodovanie

Zaradenie:

magisterské štúdium, 1. ročník, povinný predmet, letný semester.

 

Cieľ predmetu:

- rozhodovanie je jednou z hlavných zodpovedností a funkcií manažérov a manažéri sú hodnotení a odmeňovaní podľa úspešnosti ich rozhodnutí. Cieľom predmetu je naučiť študentov rozhodovať sa a zlepšiť ich rozhodovacie a vyjednávacie zručnosti ako jednotlivcov tak pri práci v skupinách a tímoch.