Logistika

Zaradenie:

bakalárske štúdium, 3. ročník, povinný predmet, letný semester.

 

Cieľ predmetu:

- predmet sa venuje otázkam manažmentu materiálových a s nimi súvisiacich informačných tokov v podniku. Poskytuje ucelené informácie o úlohách a metódach strategického a operatívneho riadenia podnikovej logistiky. Vychádzajúc z teoretických základov sa venuje manažmentu zásob, skladovania, dopravy, manipulácie s materiálom a spracovaniu logistických informácií. Predmet objasňuje otázky obstarávania, výroby a distribúcie tovarov a sprostredkúva vedomosti, ktoré študentom umožnia navrhovať riešenia pre rôzne logistické problémy.