Controlling

Zaradenie:

bakalárske štúdium, 3. ročník, povinný predmet, letný semester

 

Cieľ predmetu:

-  objasniť podstatu koncepcie controllingu a poukázať na možnosti a účinnosť jej uplatnenia v manažmente organizácie. Predmet predstavuje základy teórie controllingu. Sústreďuje sa na prezentáciu základných metód a techník controllingu a prístupy uplatňované v controllingu. Predmet ponúka možnosť získať základné poznatky a skúsenosti s aplikáciou metód a techník controllingu prostredníctvom riešenia príkladov z manažérskej praxe.