Rozvoj podnikateľských zručností v medzigeneračných tímoch

Zaradenie:

bakalárske štúdium, 2. ročník, výberový predmet, letný semester

 

Cieľ predmetu:

- predmet sa ponúka v spolupráci s Centrom ďalšieho vzdelávania Univerzity Komenského v Bratislave. Cieľom predmetu je priblížiť a objasniť základné koncepty mikro-podnikania, nielen v teoretickej, ale predovšetkým v praktickej forme. Študenti predmetu budú v medzigeneračných tímoch vytvárať podnikateľské zámery, ktoré budú následne v priebehu semestra realizované prostredníctvom spolupráce s Junior Achievement Slovakia. Zameraním predmetu je otestovanie si vlastných podnikateľských schopností v medzigeneračnej spolupráci, za pomoci a coachingu mentorov z Katedry stratégie a podnikania. Výstupom predmetu sú fungujúce mikropodniky, ktorých procesy využívajú škálu manažérskych a podnikateľských nástrojov, vrátane nastaveného marketingu, finančnej stratégie alebo manažmentu ľudských zdrojov.