Kreativita a kreatívne techniky

Zaradenie:

bakalárske štúdium, 2. ročník, výberový predmet, letný semester

 

Cieľ predmetu:

- predmet poskytuje prehľad základných vedomostí a poznatkov o kreativite a kreatívnych technikách. Jeho cieľom je rozvíjať tvorivý prístup a tvorivú osobnosť študentov. Predmet sa zameriava nielen na teoretické východiská, ale i na využitie kreatívneho potenciálu a kreatívnych techník v manažérskej praxi.