Strategický manažment projektov

 

 

 

Autor

Ján Papula

 

 

 

Vydavateľstvo:   PAGODA

Miesto vydania:   Bratislava

Rok vydania:       2012

 

 

Anotácia

 

Zámerom tejto publikácie je skúmať otázky manažmentu projektov v kontexte manažmentu podniku, a to predovšetkým z pohľadu strategických aspektov manažmentu portfólia projektov. Ťažisko obsahu spočíva v prezentovaní súvislostí medzi strategickým a projektovým manažmentom a hľadaním riešení pre zabezpečenie súladu medzi manažovanými projektmi a podnikovou stratégiou.Kniha je určená študentom, pedagógom a ostatným, ktorých téma strategických aspektov pri manažovaní portfólia projektov zaujíma a chcú si rozšriť svoj vedomostný a skúsenostný obzor.