Strategické myslenie manažérov

 

 

 

Autori

Jozef Papula - Zuzana Papulová

 

 

 

Vydavateľstvo:   KARTPRINT

Miesto vydania:   Bratislava

Rok vydania:       2010

 

 

Anotácia

 

Človek sa narodil so schopnosťou myslieť a myslieť i strategicky. Schopnosť je však iba predpoklad. Vedieť uplatňovať schopnosti vyžaduje mať i vedomosti, skúsenosti a zručnosti. Zámerom tejto publikácie je preto nielen charakterizovať strategické myslenie, ale hlavne ho objasňovať, vysvetľovať a inšpirovať k jeho uplatňovaniu a zdokonaľovaniu. Publikácia je určená študentom vysokých škôl, začínajúcim i skúseným manažérom, odborníkom z iných oblastí, ako i všetkým, ktorí majú záujem rozširovať si vedomosti, zdokonaľovať svoje schopnosti a účinne sa pripravovať na budúcnosť.