Manažérske rozhodovanie

 

 

 

Autori

Jozef Papula - Peter Gál - Zuzana Papulová - Miloš Mrva

 

 

 

Vydavateľstvo:   KARTPRINT

Miesto vydania:   Bratislava

Rok vydania:       2007

 

 

Anotácia

 

Základná učebnica k predmetu Manažérske rozhodovanie od kolektívu autorov KSP FM UK. Jej cieľom je pomôcť študentom zlepšiť ich rozhodovacie schopnosti a zručnosti. Sú v nej opísané metódy a techniky, ktoré môžu využiť na zlepšenie svojho rozhodovania. Učebnica má tri hlavné časti: prehľad procesu rozhodovania, individuálne rozhodovanie a skupinové rozhodovanie.