Manažérske rozhodovanie

 

 

 

Autori

Jozef Papula - Zuzana Papulová

 

 

 

Vydavateľstvo:   KARTPRINT

Miesto vydania:   Bratislava

Rok vydania:       2005

 

 

Anotácia

 

Manažérske rozhodovanie je rozsiahly a náročný proces a teória manažérskeho rozhodovania, ktorej úlohou je podporovať a prispievať k  skvalitneniu výkonu manažérskych funkcií, hľadá cesty pre jeho zdokonalenie. Publikácia si nekladie za cieľ obsiahnuť všetky otázky, ktoré zahŕňa pojem manažérske rozhodovanie. Jej zámerom je objasniť niektoré vybrané problémy, ktoré sú dôležitou súčasťou teórie a praxe manažmentu a nie sú rozpracované v bežne dostupnej literatúre.