Bakalárske štúdium

Rozpis predmetov bakalárskeho štúdia vyučovaných Katedrou stratégie a podnikania

 

1. ročník

Manažérska ekonomika                              

 

2. ročník

 

 

     

 

 

                                     

     

3. ročník

 

 

 

                 

 

 

                                                       

                                                       

                                           

povinný predmet

letný semester

výberový predmet

zimný semester

Podpora malého a stredného podnikania

Úvod do logistiky

výberový predmet

zimný semester

Podnikanie malých podnikov

Kreativita a kreatívne techniky

výberový predmet

letný semester

výberový predmet

letný semester

Rozvoj podnikateľských zručností

v medzigeneračných tímoch

výberový predmet

letný semester

povinný  predmet

zimný semester

Podnikanie

Projektový manažment

povinný predmet

zimný semester

Operačný manažment

Controlling

povinný predmet

letný semester

povinný predmet

letný semester

Logistika

povinný predmet

letný semester

Úvod do logistiky

Manažment logistických procesov

výberový predmet

zimný semester

výberový predmet

letný semester

Manažérska ekonomika

1.ročník

2.ročník

3.ročník

5 ECTS

3 ECTS

3 ECTS

3 ECTS

3 ECTS

3 ECTS

5 ECTS

5 ECTS

5 ECTS

5 ECTS

5 ECTS

3 ECTS

3 ECTS