Magisterské štúdium

Rozpis predmetov magisterského štúdia vyučovaných Katedrou stratégie a podnikania

 

 

 

     

 

 

                                     

                             

 

 

 

 

povinný predmet

letný semester

Manažérske rozhodovanie

Manažment inovácií a zmien

výberový predmet

zimný semester

Správa spoločností

Stratégia logistiky

výberový predmet

zimný semester

výberový predmet

zimnýsemester

povinný  predmet

zimný semester

Strategický manažment

Manažment projektov

povinný predmet

zimný semester

Strategický controlling

výberový predmet

zimný semester

výberový predme

zimný semester

Manažment rizík I

Rozvoj podnikateľských zručností v interdisciplinárnych tímoch

výberový predmet

zimný semester

Manažment rizík II

Strategické riadenie a financovanie new ventures

výberový predmet

letný semester

výberový predmet

letný semester

výberový predmet

letný semester

Analýza kreditných rizík finančných portfólií

Manažment inovácií a zmien

výberový predmet

letný semester

Stratégia neziskových organizácií

Environmentálne stratégie

výberový predmet

letný semester

výberový predmet

letný semester

6 ECTS

3 ECTS

3 ECTS

3 ECTS

3 ECTS

3 ECTS

3 ECTS

3 ECTS

3 ECTS

3 ECTS

3 ECTS

3 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

3 ECTS

4.ročník

5.ročník