Mgr. Peter Gál, PhD.

Stručná charakteristika

Je jedným z prvých absolventov Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave, ktorú  ukončil v roku 1997. Pracoval vo firmách Diatryma Praha, KPMG a Heineken Slovensko. Od roku 2001 pôsobí na Fakulte managementu UK, kde získal titul PhD. v roku 2004 a v súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre stratégie a podnikania. Vyučuje predmety Manažérske rozhodovanie a Manažment inovácií a zmien. Vo vedecko-výskumnej činnosti sa zaoberá oblasťou manažérskeho rozhodovania a inovatívnych modelov podnikania.

 

Veda a výskum

Vo vedecko-výskumnej oblasti sa zameriava na oblasti:

- manažérske rozhodovanie - s dôrazom na psychologické (heuristiky) a sociálne (skupinové) aspekty

- modely podnikania

 

Spolupracuje na projekte Vega 1/0920/11 s názvom Manažment intelektuálneho kapitálu ako súčasť strategického manažmentu hodnoty podniku. Trvanie projektu: január 2011 - december 2013.

 

Pedagogická činnosť

Manažérske rozhodovanie / Managerial Decision Making - Mgr. stupeň

Manažment inovácií a zmien / Management of Innovation & Change - Mgr. stupeň

 

Vybrané publikácie

PAPULA, Jozef – GÁL, Peter – PAPULOVÁ, Zuzana – MRVA, Miloš. Manažérske rozhodovanie : texty k e-learningu. 1. vyd. Bratislava : Kartprint, 2007. 216 s. ISBN 978-80-88870-68-5.

BOROVSKÝ, Juraj – GÁL, Peter: Inovácie a transfer technológií. Bratislava : Eurounion, 2005. 1. vyd. 78 s. ISBN: 80-88984-86-6.

GÁL, Peter: The Management of the Corporate Culture. In: Managing Business in a Volatile Environment: Balancing Local and Global Challenges. New Jersey : Montclair State University, 2004. - s. 1171-1176. ISBN 0-9747415-0-7.

GÁL, Peter: The Corporate Culture Management Model. In: Management, Economics and Business Development in the New European Conditions [zborník, elektronický zdroj]. Brno : Brno University of Technology, 2004. ISBN 80-214-2661-6.

GÁL, Peter – BEZÁKOVÁ, Ivana: Inovácie vedúcich užívateľov. In: Moderné prístupy k manažmentu podniku = Modern Approaches to the Corporate Management. Bratislava : STU, 2009. ISBN 978-80-227-3169-0. - S. 125-134.

GÁL, Peter – JANIGOVÁ, Zuzana: Dimenzie národnej kultúry Slovenska. Výskum podľa metodiky F. Trompenaarsa a Ch. M. Hampden-Turnera. In: Organizácia založená na vedomostiach v období globalizácie a internacionalizácie. Ružomberok: Verbum, 2010, s. 196-208. ISBN: 978-80-8084-586.

GÁL, Peter: Model podnikania nízko nákladových aerolínií. In: Horizonty podnikateľského prostredia [zborník, elektronický zdroj]. Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. s. 36-44 [CD-ROM]. ISBN 978-80-223-3347-4

 

Okruh tém pre záverečné práce

(Bc., Mgr.)

Manažérske rozhodovanie,

Strategický manažment,

Modely podnikania