Mgr. Ján Rehák, PhD.

Stručná charakteristika

Člen Katedry stratégie a podnikania od roku 2011. Počas doktorandského štúdia sa zameriaval na výskum v oblasti podnikania a podnikateľského prostredia, prostredníctvom výskumu GEM. Spracováva dizertačnú prácu so zameraním na inkluzivita podnikania seniorov na Slovensku.

 

Veda a výskum

Vo vedecko-výskumnej oblasti sa zameriava na oblasti:

- inkluzivita podnikania, podnikanie seniorov, podnikanie žien

- inovácie v kontexte podnikania na Slovensku

 

Prehľad pôsobenia na projektoch:

- Globálny monitor podnikania (GEM)

 

Pedagogická činnosť

Value based management (Hodnotový manažment)

Manažment projektov

Podnikanie malých podnikov

Podnikanie v interdisciplinárnych tímoch

Podnikanie v medzigeneračných tímoch

Competitive analysis and strategy

 

Vybrané publikácie

PILKOVÁ, Anna - HOLIENKA, Marian - REHÁK, Ján. 2012. Reštart podnikania na Slovensku: Pohľad GEM 2011. In Aktuálne problémy podnikovej sféry: Zborník vedeckých prác. Bratislava : Ekonóm, 2012, s. 401-406. ISBN 978-80-225-3427-7

PILKOVÁ, A. KOVAČIČOVÁ, Z. HOLIENKA, M. REHÁK, J.; Podnikanie na Slovensku: vysoká aktivita, nízke rozvojové ašpirácie; Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta managementu, 2012. ISBN 978-80-223-2823-4

PILKOVÁ, Anna - REHÁK, Ján: Globálny monitor podnikania (GEM) a globálny index podnikania a rozvoja(GEDI) v kontexte Slovenskej republiky; Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta managementu, 2012. ISBN 978-80-223-3347-4

PILKOVÁ, A., KOVAČIČOVÁ Z., REHÁK, J.: Senior Entrepreneurship in Slovakia , Global Entrepreneurship Monitor Evidences, In: Active Ageing Rountable, Univerzita Komenského v Bratislave,  Fakulta managementu, 2012, ISBN 978-80-223-3350

REHÁK, JÁN, Zmena k modernému cloudovemu LMS, Dnešné trendy inovácií. - Dubnica nad Váhom : DTI v Dubnici nad Váhom, 2013. - ISBN 978-80-89400-60-7. - S. 190-199

 

Okruh tém pre záverečné práce

(Bc.)

- Podnikanie

- Podnikateľské prostredie

- Strategický manažment

- Analýza malých a stredných firiem