KSP © 2013-2017 |      

Členovia Katedry stratégie a podnikania

Vedúca katedry

Interní pracovníci

meno:

e-mail:

tel.č.:

kancelária:

konzultácie: pondelok 16:00 - 17:00

linky:

prof. Ing. Anna Pilková, PhD., MBA

anna.pilkova [at] fm.uniba.sk

02 50 117 628

KSP_09

meno:

e-mail:

tel.č.:

kancelária:

konzultácie: štvrtok 15:30 – 16:50

linky:

prof. Ing. Jozef Papula, PhD.

jozef.papula [at] fm.uniba.sk

02 50 117 600

KSP_10

meno:

e-mail:

tel.č.:

kancelária:

konzultácie:  pondelok 9:00 - 12:00

                     utorok 16:00 - 18:00

linky:

doc. Ing. Milan Fekete, PhD.

milan.fekete [at] fm.uniba.sk

02 50 117 621

KSP_02 A

meno:

e-mail:

tel.č.:

kancelária:

konzultácie: štvrtok 15:00 - 16:15

linky:

doc. Ing. Ján Papula, PhD.

jan.papula [at] fm.uniba.sk

0949 626 955

KSP_11

meno:

e-mail:

tel.č.:

kancelária:

konzultácie: utorok 15:20 - 16:20

linky:

doc. Mgr. Zuzana Papulová, PhD.

zuzana.papulova [at] fm.uniba.sk

02 50 117 629

KSP_07

Interní doktorandi

meno:

e-mail:

tel.č.:

kancelária:

konzultácie:    štvrtok 14:00 - 15:30

                  pondelok 16:00 - 17:00

linky:

Ing. Jaroslav Huľvej, PhD.

jaroslav.hulvej [at] fm.uniba.sk

02 50 117 622

KSP_02 B

meno:

e-mail:

tel.č.:

kancelária:

konzultácie: štvrtok 13:10 – 14:30

                  streda  15:50 – 17:10

linky:

Mgr. Peter Gál, PhD.

peter.gal [at] fm.uniba.sk

02 50 117 626

KSP_04

meno:

e-mail:

tel.č.:

kancelária:

konzultácie: utorok 10:30 - 12:00

                 utorok 17:00 - 18:00

linky:

Mgr. Miloš Mrva, PhD.

milos.mrva [at] fm.uniba.sk

02 50 117 643

KSP_05

meno:

e-mail:

tel.č.:

kancelária:

konzultácie: pondelok 12:30 - 15:00

                     utorok  17:00 - 18:00

linky:

Mgr. Marian Holienka, PhD.

marian.holienka [at] fm.uniba.sk

02 50 117 627

KSP_04 A

meno:

e-mail:

tel.č.:

kancelária:

konzultácie:

linky:

Mgr. Andrea Gažová, PhD.

andrea.gazova [at] fm.uniba.sk

meno:

e-mail:

tel.č.:

kancelária:

konzultácie: štvrtok 15:30 - 16:30

                  streda 17:00 - 18:00

linky:

Mgr. Lucia Kohnová, PhD.

lucia.kohnova [at] fm.uniba.sk

KSP_11 A

 

meno:

e-mail:

tel.č.:

linky:

RNDr. Michal Greguš, PhD.

michal.gregusml [at] fm.uniba.sk

 

meno:

e-mail:

tel.č.:

kancelária:

linky:

Mgr. Jana Volná, PhD.

jana.volna [at] fm.uniba.sk

meno:

e-mail:

tel.č.:

kancelária:

konzultácie:

linky:

juraj.mikus [at] fm.uniba.sk

02 50 117 612

meno:

e-mail:

tel.č.:

kancelária:

konzultácie: streda 14:00 - 15:20

                  streda 18:30 - 19:50

linky:

Mgr. Peter Marcin, PhD.

peter.marcin [at] fm.uniba.sk

02 50 117 643

KSP_05

Externí spolupracovníci katedry

 

doc. Ing. Juraj Borovský, PhD.

doc. Ing. Emília Papulová, PhD.

PhDr. Martin Kostič, PhD.

Mgr. et Mgr. Ľudovít Lauko, PhD.

Ing. Katarína Šebejová, PhD.

Mgr. Peter Karácsony, PhD.

Ing. Miriam Marčišová, PhD.

PhDr. Ján Ivančík

Ing. Ľuboš Vančo

Barbora Detvayová

Sekretariát katedry

 

meno:

kancelária:

e-mail:

tel.č.:

doc. Ing. Anna Michalcová, PhD.

KSP_08

anna.michalcova [at] fm.uniba.sk

02 50 117 611

Zástupca vedúcej katedry pre kontakt s praxou

Tajomník katedry

Prosím zvážte dopady na životné prostredie pred tlačením tejto webstránky.

Podporujeme znižovanie spotreby papiera. Tiež o tom uvažujte.

streda  13:00 – 14:00

štvrtok 12:00 – 13:00

Mgr. Miroslava Uhnák

miroslava.uhnak [at] fm.uniba.sk

Fakulta managementu

Univerzita Komenského

v Bratislave

meno:

e-mail:

tel.č.:

aktuálne Visiting Professor at Tecnológico de Monterrey, Mexico

http://www.itesm.mx/

linky:

Mgr. Ján Rehák, PhD.

jan.rehak [at] fm.uniba.sk

kancelária:

konzultácie:    utorok: 10:30 – 11:30

                  pondelok 16:00 – 17:00    

02 50 117 407

č. 335 - hl. budova 3. poschodie

Katedra stratégie a podnikania

len e-mailom

 

prerušené štúdium do konca roka 2017

 

meno:

e-mail:

tel.č.:

linky:

meno:

e-mail:

tel.č.:

kancelária:

konzultácie:

linky:

KSP 11_A

KSP_03

Mgr. Juraj Mikuš

Mgr. Maroš Šlenker

maros.slenker [at] fm.uniba.sk

02 50 117 612

KSP_03

streda 9:00-10:00

KSP_11 A