Katedra stratégie a podnikania

Fakulta managementu

Univerzita Komenského

v Bratislave

 

Odbojárov 10

820 05 Bratislava

 

www.fakultamanagementu.sk

www.fm.uniba.sk

 

 

Sekretariát katedry

 

kancelária: KSP_08

e-mail:

Tel. č.: 02/50 117 611

 

pondelok, utorok, streda, štvrtok:  9:00 – 12:00, 12:30–14:30

piatok: 9:00– 12:00                                     

Adresa

 

Zastávka Zimný štadión

KSP © 2013-2018 |    

Prosím zvážte dopady na životné prostredie pred tlačením tejto webstránky.

Podporujeme znižovanie spotreby papiera. Tiež o tom uvažujte.

Fakulta managementu

Univerzita Komenského

v Bratislave

Katedra stratégie a podnikania